THÉP CUỘN , THÉP THANH VẰN THƯƠNG HIỆU THÉP VIỆT MỸ -VAS

WIRE ROD ,REBAR STEEL TRADE MARKS "VAS" OF VIETNAM AMERICA STEEL

 

 

 

THÀNH PHẦN HÓA HỌC & CƠ TÍNH CỦA DÃY SẢN PHẨM SẢN XUẤT

CHEMICAL COMPOSITION AND MECHANICAL PROPERTIES OR PRODUCT